Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, sau 4 tháng giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu ngân sách qua đó chỉ tăng 1,2% so với cuối tháng Tư năm ngoái.Theo báo cáo vừa được đại diện Bộ Tài chính công bố chiều 9/5, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng Tư chỉ là 13.300 tỷ đồng. Lãnh đạo ngành tài chính nhận định, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng Tư ước giảm khoảng 7,1% so với tháng trước, đã ảnh hưởng làm giảm số thu ngân sách của lĩnh vực này so cùng kỳ tháng trước.Lũy kế 4 tháng đầu năm 2016, tổng thu từ lĩnh vực này ước đạt 38.900 tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2015.Thu nội địa trong tháng qua theo thống kê đạt 69.670 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cuối tháng trước. Nếu tính tổng 4 tháng, khoản thu này ước đạt 264.870 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 7,8%).Về thu từ dầu thô, mặc dù giá dầu thô trên thế giới gần đây có xu hướng tăng tuy nhiên tính tổng 4 tháng, số thu mới chỉ đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng thu ngân sách sau 4 tháng đầu năm qua đó ước đạt 317.000 tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán. Số thu này chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.Ở phía ngược lại, chi ngân sách sau 4 tháng được ngành tài chính thống kê đạt 370.660 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015. Bội chi ngân sách trong 4 tháng bởi vậy ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm./.


XUÂN DŨNG
Theo stockbiz.vn