Khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất mã GAS, đạt gần 25 tỷ đồng. Tiếp đến là hai mã PVT và CII, đạt lần lượt 13,3 tỷ đồng và 12,4 tỷ đồng.Sau những giao dịch đột biến từ việc thỏa thuận cổ phiếu VIC, khối ngoại phiên ngày 10/5/2016 đã giao dịch bình thường trở lại và mua ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX.Cụ thể, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 12,3 triệu cổ phiếu, trị giá gần 438,4 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 10,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 361,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 1,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là gần 77 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 70,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt gần 1,3 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất mã GAS, đạt gần 25 tỷ đồng. Tiếp đến là hai mã PVT và CII, đạt lần lượt 13,3 tỷ đồng và 12,4 tỷ đồng.Chiều ngược lại, BVH bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 13 tỷ đồng. FLC cũng bị bán ròng hơn 12,6 tỷ đồng. Hai mã HSG và VIC đều bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 6,4 tỷ đồng (giảm 66% so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 489.920 cổ phiếu.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng chủ yếu hai mã VND và NET, đạt lần lượt 2,5 tỷ đồng và 1,28 tỷ đồng. Trong khi đó, họ bán ròng không quá mạnh một cổ phiếu nhất định nào.Bình Minh


Theo stockbiz.vn