[replacer_a] Thụy Điển Marque có thể là mới 'đứa trẻ trong thị trấn' nhưng Volvo nhóm đại lý mới này là lãng phí không có thời gian trong việc tự nhận là nơi để có được một chiếc Volvo mới hoặc để có được các dịch vụ sau bán hàng.Trong một chiến lược tie-up với Nhóm AmBank, Thụy Điển Marque hiện đang cung cấp những gì nó gọi một gói 'StarPlus', được cho là một 'đầu tiên' trong mua Thuê cũng như các ngành công nghiệp ô tô và được thiết kế dành riêng để trang trải toàn bộ phổ bán hàng cho khách hàng Thụy Điển Marque - từ quá trình bán hàng đầu tiên cho đến sau khi bán hàng."Sự sẵn có của 'StarPlus' là phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi và đại diện cho một trong những nỗ lực của chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng hiện tại và tiềm năng của chúng tôi với kinh nghiệm ô tô đáng nhớ nhất. Chúng tôi tin rằng để xây dựng một lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp bán lẻ ô tô Malaysia, chúng ta cần phải tập trung vào việc nâng cao tiêu chuẩn phục vụ khách hàng tổng thể để đảm bảo một mức độ cao của sự hài lòng của khách hàng ", Pang Cheong Yan, Tổng Giám đốc của Thụy Điển Marque nói.Các gói 'StarPlus' cung cấp cho khách hàng của Thụy Điển Marque một lãi suất rất cạnh tranh với 90% vốn từ lợi nhuận lên đến bảy năm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn không cho một kế hoạch trả nợ biến sáng tạo thiết kế cho phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.Một RM100,000 miễn phí bảo hiểm tai nạn cá nhân, trong đó bao gồm cái chết và tổng tật vĩnh viễn, cũng được cung cấp trong đó sẽ có không tải và không có khoản dư thừa với sự tiện lợi của việc đổi mới bảo hiểm của một người thông qua thẻ tín dụng AmBank Group.Một thẻ vàng AmBank chấp thuận trước cũng sẽ được cung cấp trên cơ sở miễn phí, không có lệ phí hàng năm cho chiều dài của thời gian tài chính của StarPlus '. Để cung cấp thêm giá trị gia tăng, gói 'StarPlus' được trợ khách hàng Marque Thụy Điển với kế hoạch thanh toán dễ dàng tự động 0% lãi suất cho cả các chi phí phục vụ và mua các phụ kiện được tính vào thẻ vàng. Dịch vụ bảo phí và mua phụ kiện sẽ tự động được chia thành ba và 12 tháng, mỗi tháng tương ứng.Các gói 'StarPlus' cũng bao gồm một tài khoản hiện tại với một thấu chi sạch lên đến RM20,000 với lãi suất chỉ 2,5% mỗi năm không có tài sản đảm bảo yêu cầu. Gia xe Innova