Toyota Fortuner 2016 Các chương trình Ford Motor Company bảo tồn và môi trường tài trợ đã được đưa ra vào ngày 01 tháng 8 2001, sẽ được đóng cửa cho những đề nghị trong thời gian hai tuần, tức là thứ bảy Tháng Chín 15, 2001. Chương trình này là một sự tiếp nối của Henry Ford Giải thưởng Bảo tồn thành công đưa ra trong Châu Âu vào năm 1983 và là một trong những lớn nhất của chương trình như vậy cung cấp một khoản trợ cấp tổng cộng RM3.8 triệu mỗi năm trên toàn thế giới thế giới.Chương trình này đã được đưa ra năm ngoái tại Malaysia với thành công lớn. Tổng cộng có 34 đệ trình đã nhận được, trong đó có 14 dự án cuối cùng đã được lựa chọn bởi một ban giám khảo. Mười một trong số các dự án được lựa chọn năm ngoái là nỗ lực để bảo tồn hệ thực vật, động vật và / hoặc môi trường sống của mình, trong khi hai là các dự án liên quan đến người trẻ tuổi từ 18 trở xuống và một là một chương trình kỹ thuật bảo tồn. Các dự án này đã nhận được tổng cộng RM247,000."Năm nay, chúng ta đã thấy các ứng viên nhiều hơn trong hai loại, cụ thể là trẻ em và thanh thiếu niên các dự án, và cũng có di sản. Đây là một xu hướng đáng khích lệ cho chúng tôi bởi vì Ford Motor Company bảo tồn và môi trường tài trợ Chương trình cũng là về 'dự án của người dân và không chỉ là' xanh 'gây' "Deborah Aronson, Giám đốc điều hành của Ford Malaysia cho biết.ứng viên Grant có thể gửi vào các dự án của họ trong bốn loại khác nhau - môi trường tự nhiên - các dự án bảo tồn hệ thực vật, động vật và / hoặc môi trường sống của mình, di sản - dự án Bảo tồn các khía cạnh con người làm ra của di sản quốc gia, bảo tồn kỹ thuật - dự án để giảm tỷ lệ tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và / hoặc ô nhiễm và dự án trẻ em và thanh thiếu niên - bất kỳ dự án bảo tồn liên quan đến những người trẻ dưới 18 tuổi."Tôi muốn đích thân mời tất cả mọi người tham gia vào các dự án rơi vào bốn mục của chúng tôi để nộp bài trước thời hạn. Đó là mục tiêu của chúng tôi để đảm bảo rằng có nguyên nhân xứng đáng có thể được giúp đỡ. Không có dự án là quá nhỏ ", bà nói thêm.Để có được những hình thức nhập cảnh chính thức hoặc để biết thêm thông tin, hãy gọi cho đường dây nóng của Ford Motor Company bảo tồn và môi trường tài trợ tại (03) 2718.8263 09:00-05:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tất cả các đệ trình phải đạt được tổ chức bởi ngày 15 tháng 9 năm 2001 với các chi tiết về các dự án cụ thể và kinh phí cần thiết. Toyota Innova 2016 [replacer_a]