[replacer_img]
Chuyển nhượng bất động sản chiếm tỷ trọng đông đảo nhất trong cơ cấu nguồn lợi nhuận quý II của tập đoàn Vingroup. Mức tăng trưởng đột biến nhất lại đến từ bán hàng tại siêu thị và shop tiện ích với 2.465 tỷ đồng, cao gấp 3,26 lần cùng kỳ năm trước.

CTCP Vingroup (mã VIC-HOSE) mới công bố thông cáo về tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016. Tổng nguồn lợi nhuận thuần hợp nhất của TĐ đó đạt 24.197 tỷ đồng, tăng gấp liền kề 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thiện 54% so với kế hoạch đề ra.
6 tháng đầu năm, số tiền thu về sau thuế của tập đoàn Vingroup đạt tương đương 2.926 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Vingroup đã hoàn thành 98% so với kế hoạch được thông qua ở Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
lợi nhuận từ toàn bộ các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinpearl Land, Vinschool, Vinmec, VinMart và VinPro đều đóng góp vào mức số tiền thu về chung của Tập đoàn và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. tại như thế, số tiền thu về chuyển nhượng bất động sản tăng 31% với 4.533 tỷ đồng, lợi nhuận cho thuê TTTM/Văn phòng tăng 39% đạt 735 tỷ đồng, nguồn lợi nhuận buôn bán khách sạn, du lịch và vui chơi tiêu khiển đạt 1.102 tỷ đồng tăng 59%, các hoạt động giáo dục đem đến doanh thu 147 tỷ đồng tăng 58%, lợi nhuận cung cấp dịch vụ bệnh viện và những dịch vụ liên quan đạt 263 tỷ đồng tăng 53%. TĐ ghi nhận mức nguồn lợi nhuận tăng đột biến từ bán hàng tại siêu thị và shop tiện ích là 2.465 tỷ đồng tăng 226% so với cùng kỳ năm trước.
Quý II/ 2016 chứng kiến sự đổ bộ của Vingroup vào mảng y tế. Tháng 4/2016, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang được đưa vào hoạt động với tổng nguồn vốn đầu tư 630 tỷ đồng. Tập đoàn đó cũng đã quyết định triển khai 50 triệu đô la (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng) bùng nổ nguồn nhân công chất lượng cao cho Hệ thống Y tế Vinmec ở vòng 5 năm.
Đến ngày 30/06/2016, tổng tài sản Vingroup đạt 159.280 tỷ đồng, tăng 13.776 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 44.560 tỷ đồng, tăng 6.974 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.