Chính phủ đề xuất sửa một điều và bãi bỏ 1 điều của Luật địa ốc...Đây là 1 ở số 12 sản phẩm luật được sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của những luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội dự án luật này trong kỳ họp thứ hai, sẽ khai mạc vào cuối tháng 10/2016.
Quá trình xây dựng sản phẩm 1 luật sửa nhiều luật nói trên có khá nhiều vấn đề liên quan đến Luật địa ốc hiện hành được kiến nghị sửa đổi.
Song, ở dự thảo luật mở bán xin ý kiến đóng góp vừa qua chỉ có hai vấn đề được thể hiện.
thứ nhất là sửa đổi khoản một điều 123 về hình thức sử dụng đất để thực hiện sản phẩm đầu tư thiết kế nhà đất thương nghiệp từ "sử dụng quy mô đất tại thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng địa ốc thương mại" thành “sử dụng đất tại hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang trọng làm đất ở".
Nội dung thứ hai là bãi bỏ điều 171 của Luật nhà đất. Điều này quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai dự án xây dựng nhà đất.
Theo quy định trong điều đó, những sản phẩm đầu tư ngoài hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai theo quy định của Luật triển khai công hay Luật triển khai đều còn phải có thêm một số giấy tờ.
Như văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng địa ốc, hay bản vẽ xây dựng chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Cả hai nội dung sửa đổi và bãi bỏ nói trên đều Tọa lạc tại các kiến nghị do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giao hội.
Kiến nghị từ VCCI còn liên quan đến điều 161 về sở hữu nhà của khách ngoại quốc.
Điểm c khoản 2 của điều đó quy định đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà đất theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở tuy nhiên tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu.
Kiến nghị từ VCCI đánh giá cần sửa đổi khoản này để tạo điều kiện thuận tiện cho khách ngoại quốc mua nhà ở VN theo huớng những giao dịch không bị hạn chế thời hạn 50 năm. đồng thời đề nghị bổ sung quy định cho phép gia hạn sau 50 năm nếu khách ngoại quốc có visa lâu trường hoặc hơp đồng làm việc trường học hạn tại VN.
Nhưng, phần như thế không có trong nội dung sửa đổi Luật nhà đất.