Tại Tp. HCM gia đoạn 2011-2015 các quận, huyện cũng chỉ tháo dỡ được khoảng 110.000m2 so với 350.000m2 kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính được phân tích là do chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính cũng như chính sách đầu tư các dự án xây dựng mới chung cư cũ không thu hút được nhà đầu tư.
Đây là số lượng được sở Xây dựng thống kê các quận huyện tại Thành phố, và khi những dự án cũ bị dỡ đi thì việc xây dựng dự án mới sẽ cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Chính vì vậy, những dự án trung tâm như dự án chung cư can ho grand central của chủ đầu tư Hồng Hà hiện nay cực kỹ hấp dẫn với nhiều khách hàng và nhà đầu tư.
Từ thực tế trên, Sở Xây dựng TP đã tham mưu trình UBND TP những chính sách mới nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời, tháo dỡ, cải tạo mới chung cư cũ hư hỏng để bảo vệ tính mạng, tài sản và sự an toàn của hàng vạn hộ dân đang cư trú tại đây.
Cụ thể, trong thời hạn ba tháng đối với chung cư nguy hiểm và 12 tháng đối với chung cư hư hỏng nặng mà chủ sở hữu nhà chung cư không thỏa thuận được phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và không lựa chọn được chủ đầu tư, UBND quận, huyện được chỉ định chủ đầu tư.


Vị trí căn hộ Grand Central
Lúc đó người dân sẽ được tái định cư tại chỗ. Chủ đầu tư chi tiền cho người dân chung cư tạm cư trong thời gian xây dựng lại chung cư. Xây nhà xong, chủ đầu tư giao lại quỹ nhà tái định cư để 
Nhà nước bố trí cho các hộ dân.
Diện tích căn hộ tái định cư sẽ bằng diện tích căn hộ cũ, người dân không đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào. Trường hợp căn hộ cũ của người dân nhỏ hơn 25m2 thì Nhà nước sẽ bố trí căn hộ 25m2 (phần chênh lệch sẽ được Nhà nước hỗ trợ).
Sau khi đăng ký tái định cư mà chưa ký hợp đồng mua nhà tái định cư, người dân đổi ý, muốn nhận tiền để tự lo nơi ở mới thì được chủ đầu tư thanh toán khoản tiền tương đương giá trị căn hộ được tái định cư.
Sau khi ký hợp đồng mua nhà tái định cư mà người dân không có nhu cầu ở thì được bán căn hộ tái định cư theo hình thức chuyển nhượng căn 
hộ hình thành trong tương lai.
Để giải quyết bài toán lợi nhuận nhằm thu hút chủ đầu tư tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ với một số xuất ngoại giao từ dự án can ho grand central quan 3 theo chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị những giải pháp để tăng hệ số sử dụng đất của các khu đất chung cư cũ. Sở Quy hoạch kiến trúc TP sẽ xây dựng các tiêu chí cụ thể để điều chỉnh quy hoạch đối với các khu đất này.
Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng mới chung cư cũ, Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị UBND TP ủy quyền cho UBND các quận, huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình đầu tư.
Thao khảo thêm trang web: http://grandcentralquan3.com/