TPO - Chiều nay, 8/8, ĐH Thủy lợi công bố điểm trúng tuyển vào trường. Điểm chuẩn cơ sở tại Hà Nội là 15 điểm và tại cơ sở 2 – TPHCM là 13 điểm.Điểm chuẩn chung vào trường như sau:

Trình độ


Cơ sở đào tạo/ Mã trường


Khối


Điểm chuẩn
(HSPT,KV3)


</thead>Đại học


Tại Hà Nội (TLA)


A


15.0
Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh


A


13.0
Chuyển từ TLA về TLS


A


13.0
Cao Đẳng


Tại Hà Nội (TLA)


A


10.0

Điểm chuẩn vào các ngành đại học

STT


Ngành đào tạo


Khối


Mã ngành


Điểm chuẩn
(HSPT,KV3)
TLA


TLS
1


Kỹ thuật công trình thủy


A


D580202


15.5


13.0
2


Kỹ thuật công trình xây dựng


A


D580201


18.0


13.0
3


Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông


A


D580205


16.5


13.0
4


Công nghệ kỹ thuật xây dựng


A


D510103


15.0


13.0
5


Quản lý xây dựng


A


D580302


16.06


Kỹ thuật tài nguyên nước


A


D580212


15.0


13.0
7


Kỹ thuật trắc địa - bản đồ


A


D520503


15.08


Kỹ thuật công trình biển


A


D580203


15.09


Kỹ thuật cơ sở hạ tầng


A


D580211


15.010


Cấp thoát nước


A


D110104


16.5


13.0
11


Kỹ thuật cơ khí


A


D520103


15.012


Kỹ thuật điện, điện tử


A


D520201


16.013


Thuỷ văn


A


D440224


15.014


Kỹ thuật môi trường


A


D520320


16.515


Công nghệ thông tin


A


D480201


15.016


Kinh tế


A


D310101


16.517


Quản trị kinh doanh


A


D340101


16.518


Kế toán


A


D340301


17.5
Nguyên tắc tuyển chọn như sau:
Những thí sinh đủ điểm vào ngành mình đã đăng ký dự thi được xếp vào học đúng ngành đã đăng ký;
Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào Trường nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu;
Những thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Đại học Thuỷ lợi (TLA) không đủ điểm chuẩn vào Trường (TLA) nhưng đủ điểm chuẩn vào Cơ sở 2 – Trường Đại học Thuỷ Lợi (TLS) được đăng ký lại ngành học tại Cơ sở 2 của Trường.

Theo tienphong.vn