TP - Trường Đại học Đà Lạt vừa đưa sơ đồ phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014 lên trang web của trường tại địa chỉ http://www.dlu.edu.vn.

Do khuôn viên của trường rất rộng với nhiều khối nhà rải rác trong các khóm cây nên nhà trường cho lập sơ đồ với những chú giải rất chi tiết, khoa học nhằm giúp thí sinh tra cứu, tìm kiếm các khu vực thi và phòng thi nhanh nhất, tránh nhầm lẫn.

Thẩm mỹ Hàn Quốc

Theo tienphong.vn