Thông tin tổng quan về chung cư Hà Nội Center Point

Chính thức được hoàn thiện vào quý 2/2017, Chung cư Hà Nội Center Point được đánh giá cao bởi thiết kế đẹp, giá bán hợp lý cũng như có vị trí và tầm view cực kì đẹp, chắc chắn sẽ tạo được cơn sốt thị trường bất động sản thời kì này.

Báo cáo của Chính phủ cho biết trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mua sắm, sử dụng phương tiện thiết bị làm việc của các cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước, nhất là ô tô công, đã có sự chuyển biến tích cực; 73 bộ, ngành, địa phương đã công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và thực hiện mua sắm theo quy định. Công tác rà soát, sắp xếp ô tô công được tích cực triển khai thực hiện.Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức trong đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc.

Tính đến tháng 12/2016, cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án xử lý đối với trên 154.000 cơ sở nhà, đất; các cấp có thẩm quyền đã duyệt phương án sắp xếp lại; xử lý trên 123.000 cơ sở nhà, đất. Số tiền thu được từ bán tài sản, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất qua công tác sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc là trên 50.000 tỷ đồng. Công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên được chú trọng hơn. Hệ thống pháp luật về tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo tiếp tục được hoàn thiện...

Nêu rõ những hạn chế, bất cập trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ đã đề ra 10 giải pháp cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Vị trí đắc địa được đánh giá cao của Chung cư Hà Nội Center Point

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đánh giá năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được chú trọng, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn.Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ các vấn đề cấp bách, khắc phục khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Việc quản lý, sử dụng vốn, kinh phí, Chung cư C51 Bắc Hà tài sản Nhà nước có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, đảm bảo chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, minh bạch hoá chi tiêu của ngân sách Nhà nước...

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đã góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách về việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, mua sắm, sử dụng tài sản công.

Đề nghị Quốc hội bố trí thời gian tại kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Mặt bằng căn hộ chung cư Hà Nội Center Point

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch; tăng cường quản lý đất đai, kiên quyết thu hồi với diện tích đất giao hoặc thuê không đúng quy hoạch, không đúng mục đích, đối tượng, chậm đưa vào khai thác; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phê bình, kỷ luật nghiêm đơn vị, cá nhân sai phạm, gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công, xe công, sử dụng ngân sách Nhà nước sai mục đích, chi tiếp khách, khánh thành, khởi công, tham quan...

Nguồn tham khảo bài viết: http://beehomes.com.vn/chung-cu-ha-n...van-luong.html

View more random threads: