TP - Sau sự kiện Đại hội đồng UNESCO khóa họp thứ 37 ra nghị quyết xác nhận sẽ vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du cùng 108 danh nhân văn hóa thế giới các nước đợt 2014 -2015, từ giữa tháng 2/2014.

Ban vận động vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du bắt đầu xúc tiến công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học quốc tế về Nguyễn Du và Tiếng Việt sẽ được tổ chức trọng thể trong năm 2015.
Tiến sĩ Phan Tử Phùng- Trưởng Ban vận động cho biết: Đây là dự án thứ 5 trong 6 dự án của Chương trình vinh danh Nguyễn Du, có sự tham dự của UNESCO, nhằm làm rõ tài năng và những cống hiến của Nguyễn Du đối với văn học Việt nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của nhà thơ; Đồng thời chỉ rõ những vấn đề tồn tại của ngôn ngữ Việt, văn hóa Việt; Đưa ra những đề xuất về việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, cách tiếp nhận có chọn lựa ngôn ngữ ngoại lai, văn hóa ngoại lai nhằm làm phong phú và thuần khiết tiếng Việt, ngôn ngữ Việt và văn hóa Việt.
Hợp tuyển tham luận khoa học tại Hội thảo quốc tế về Nguyễn Du năm 2015 hiện đang được Ban vận động tập hợp, biên tập để phát hành tại hội thảo.

Theo tienphong.vn