TP - Ngày 5/12, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Kim Khang nhận định, việc gần trăm sinh viên được cử tuyển đi học các trường đại học, cao đẳng, nhưng sau đó không được bố trí việc làm là sự lãng phí rất lớn về nguồn nhân lực.


> Giúp 3.000 thanh niên khởi nghiệp thành công

> Ba năm thu hút được một tiến sỹ

Trong số gần 100 sinh viên (đã tốt nghiệp các ngành y, dược, luật, nông lâm, sư phạm...) 79 trường hợp là con em các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi các địa phương vùng sâu, vùng xa đang rất thiếu cán bộ.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT Lâm Đồng và chính quyền các huyện. Một số địa phương cử đi đào tạo với số lượng nhiều, chọn các ngành không phù hợp hoặc địa phương đang thừa nguồn lực.


Báo giấyTheo tienphong.vn