Bộ Xây dựng vừa đưa ra dự thảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, trong đó có phần hai về Quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc cảnh quan để lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương. Dự thảo sẽ cho phép kích thước tối thiểu của khu đất xây dựng dự án [replacer_a] cho khu vực mới mở đối với nhà liền kề là 25 m2 (2,5x10 m), nhà liền kề có sân vườn là 42 m2 (3,5x12 m), biệt thự đơn lập là 180 m2/căn (12x15 m)... Mặc dù đây mới là dự thảo (lần 1), nhưng đã có nhiều ý kiến trái chiều chung quanh việc cho.


Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Ðô thị - Nông thôn Quốc gia (VIUP- Bộ Xây dựng), cơ quan đầu mối soạn thảo dự thảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, trong đó có một phần về Quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc cảnh quan, TS Trương Văn Quảng khẳng định, đây mới là bản dự thảo ban đầu, do vậy không tránh khỏi những bất cập, cần phải trao đổi thêm. Việc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam là việc làm bình thường để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, trong đó có ngành xây dựng qua từng thời kỳ. Việc lấy ý kiến dự thảo về [replacer_a] nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn.

Ðối với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m: Diện tích lô đất xây dựng nhà không nhỏ hơn 36 m2; bề rộng lô đất xây dựng nhà không nhỏ hơn 4 m; chiều sâu lô đất xây dựng nhà không nhỏ hơn 4 m. Tại các khu vực cũ trong đô thị khi quy hoạch cải tạo, chỉnh trang thì đối với nhà liền kề hiện có cải tạo, phải đáp ứng các quy định: Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liền kề là 25 m2/căn nhà với chiều sâu lô đất không nhỏ hơn 2,5 m...

Chẳng hạn, liên quan đến vấn đề cấp sổ đỏ cho các diện tích nhà dưới 30 m2, tùy thuộc từng địa phương sẽ ban hành những quy định cụ thể. Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 58/2009/QÐ-UBND ngày 9-4-2009, theo đó, nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành (trừ trường hợp thửa đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch được Nhà nước giao đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở) có diện tích nhỏ hơn 30 m2 đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng được cấp Giấy chứng nhận.

Kết luận Thanh tra số 795/KL-TTTP(P7) của Thanh tra TP Hà Nội về việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB trên địa bàn huyện Từ Liêm trong thời gian các năm 2011-2008 không những chỉ rõ những sai phạm của huyện Từ Liêm trong việc làm thất thoát hàng chục tỷ đồng mà còn chỉ rõ sai phạm của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có hành vi lập hồ sơ, giấy tờ về nguồn gốc đất giả mạo, xác nhận không đúng để được hưởng tiền đền bù, hỗ trợ không đúng quy định.

Thanh tra TP Hà Nội cho biết, dựa trên cơ sở văn bản số 3485/UBND-TNMT ngày 19/5/2010 của UBND TP Hà Nội (chấp thuận tờ trình số 268/TTr-BCĐ ngày 29/4/2010 của Ban chỉ đạo GPMB TP về đề nghị được áp dụng bổ sung chính sách tái định cư khi thực hiện GPMB dự án đường 32), Hội đồng Bồi thường hỗi trợ (BTHT) và tái định cư (TĐC) dự án đã tham mưu cho UBND huyện Từ Liêm đã xét tái định cư cho hàng loạt hộ dân mà không căn cứ vào điều kiện theo quy định của pháp luật. Nghiêm trọng hơn, có một số đơn vị, tổ chức và cá nhân đã có hành vi lập hồ sơ, giấy tờ về nguồn gốc đất giả mạo, xác nhận không đúng để được hưởng tiền đền bù, hỗ trợ không đúng quy định.

Theo TS Trương Văn Quảng, dự thảo (lần 1) Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý, tại Bảng 2.1 có đề cập đến kích thước tối thiểu của lô đất xây dựng nhà ở liền kề là 25 m2..., nhưng có thể do lỗi biên soạn, in ấn thiếu sự giải thích làm rõ các yêu cầu, các quy định cụ thể như Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008 cho nên đã tạo ra một số dư luận không đáng có.

Thực chất, phương án cho phép triển khai nhà liền kề diện tích 25 m2 là hướng vào các khu vực đô thị cũ, các tuyến phố cổ, cũ tại các thành phố lớn và một số địa phương, vốn đã tồn tại những nhà diện tích nhỏ. Ðiều này đã được đề cập trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008 quy định về kích thước lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở và quy hoạch sử dụng đất, được xác định theo nhu cầu và đối tượng sử dụng, phù hợp với các giải pháp tổ chức không gian và được quản lý theo quy định về quản lý xây dựng của khu vực lập quy hoạch. Cụ thể: Các lô đất xây dựng nhà trong các khu quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 20 m trở lên, phải đồng thời bảo đảm các yêu cầu về kích thước tối thiểu: Diện tích lô đất xây dựng nhà không nhỏ hơn 45 m2; bề rộng lô đất xây dựng nhà không nhỏ hơn 5 m; chiều sâu lô đất xây dựng nhà không nhỏ hơn 5 m.