TP - Bắt đầu từ 14/9/2013, con của hạ sĩ quan, chiến sỹ CAND sẽ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập.


> Có thể miễn học phí thêm năm chuyên ngành

> Sinh viên ngành năng lượng nguyên tử được miễn học phí

Đó là một phần nội dung Nghị định 87/2013/NĐ–CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong CAND mới, được ban hành ngày 30/7. Nghị định sẽ có hiệu lực từ 14/9/2013.


Báo giấyTheo tienphong.vn