Théo báo cáo mới nhất thì BĐS đứng vị trí thứ 2 trong danh sách các ngành nghề lôi kéo tài chính trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm, với hơn 455 triệu USD (khoảng 10.300 tỉ đồng) đổ vào dưới hình thức đăng ký mới và bổ sung vốn.

Vốn ngoại tiếp diễn đổ mạnh vào các công trình bất động sản trong 4 tháng đầu năm.
Đây là báo cáo được Tổng cục Thống kế ban bố trong tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm.
Theo đó, tổng vốn FDI trong khoảng đầu năm đến giữa tháng 4-2018 cấp mới và nâng cao thêm đạt hơn 5,79 tỉ USD, giảm 37,3% so với đồng thời điểm năm trước. Số công trình được cấp phép mới là 883, nâng cao 20,3% nhưng giảm về số lượng vốn đăng ký 27,2% khi đạt hơn 3,55 tỉ đô la. Cùng lúc, với 303 lượt dự án đã cấp phép từ những năm trước đăng ký điều chỉnh tài chính mới, với số vốn nâng cao thêm hơn 2,2 tỉ đô la Mỹ.
Trong 4 tháng đầu năm, số lượng nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần làm cho tăng vốn điều lệ của các đơn vị có giá trị vốn góp cũng đạt 1,56 tỉ USD và lượng nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà ko làm cho nâng cao vốn điều lệ trị giá 703 triệu đô la. Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 thị phần với lượng vốn ngoại rót cao nhất vào Việt Nam trong khoảng đầu năm cho tới hiện tại.
Đáng lưu ý, hoạt động buôn bán bất động sản là ngành xếp hạng thứ hai trong danh sách thu hút vốn FDI, sau ngành nghề công nghiệp chế biến chế tạo. Số vốn đăng ký của những công trình mới được cấp phép là 455 triệu đô la Mỹ (tương đương 10.300 tỉ đồng), chiếm 12,8% tổng lượng vốn FDI vào Việt Nam. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của những công trình đã cấp phép trong khoảng những năm trước, tổng lượng vốn ngoại rót vào kênh bất động sản đạt 564 triệu USD.
Tại TP HCM, theo thống kế của Cục Thống kế TP, trong 4 tháng đầu năm tổng lượng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm đạt 500,6 triệu đô la, nâng cao 33,2% so với cùng thời điểm năm trước. Riêng trong ngành nghề bất động sản, sở hữu 10 Công trình đầu tư đăng ký mới và tăng vốn có tổng lượng vốn đạt 68,7 triệu đô la.
thị phần bất động sản khởi sắc thời kì qua đã lôi kéo 1 lượng vốn ngoại to đổ vào, phê chuẩn những Dự án cộng tác đầu cơ, góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Lúc này, loại vốn FDI tiếp diễn là nguồn lực quan trọng đầu tư vào thị trường, giúp những đơn vị có thêm vốn cho những dự án trong bối cảnh tín dụng nhà băng đang được "hãm phanh" vào bất động sản.
>> xem thêm tin: mua bán chung cư