Buổi khám sức khỏe định kì tại Khải Hoàn Land
Nhận thức được giá trị cốt lõi của yếu tố nhân sự đối với sự phát triển của công ty, Khải Hoàn Land không chỉ tối ưu điều kiện không gian và môi trường làm việc, mà còn quan tâm chú trọng đến tình hình sức khỏe của đội ngũ cán bộ nhân viên. Khải Hoàn Land hiểu rằng sức khỏe của nhân viên là một yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chú trọng chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động cũng chính là nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn nhân lực của công ty.
Kết hợp cùng các đơn vị cơ quan y tế có chuyên môn, Khải Hoàn Land tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên, qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với mỗi cá nhân trong công ty. Quy trình khám lâm sàng tổng quát gồm 18 hạng mục, nhằm phát hiện các triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý để phòng và chữa trị kịp thời; giúp nhân viên theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe và tư vấn chế độ ăn uống, rèn luyện bảo vệ sức khỏe tốt hơn để hoàn thành tốt công tác và chăm lo cho gia đình.
[replacer_a] là phương thức hữu hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp. Việc tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên một lần nữa khẳng định chiến lược cũng như chính sách đúng đắn khi đặt yếu tố nhân sự là cốt lõi cho sự phát triển ổn định lâu dài của toàn công ty.
>>>Xem thêm [replacer_a]

View more random threads: