Thời gian qua, một trong những vấn đề được quan tâm nhất trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là câu chuyện chế độ sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu các công trình xây dựng không phải nhà ở như condotel, biệt thự du lịch. Từ một loại hình nhiều tiềm năng, hấp dẫn nhà đầu tư nhất nhì trên thị trường, nhưng vì vướng mắc các vấn đề pháp lý, thị trường condotel đã phải chứng kiến những nhịp chững không nhà đầu tư nào mong muốn.

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú…). Cùng với đó Bộ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.


Bộ Tài nguyên và Mội trường đã làm rõ 2 vấn đề. Một là, chế độ sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất của dự án. Hai là, việc cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel). Đây là một tin vui cho các nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua 3 loại hình BĐS này trong những năm thị trường bùng nổ vừa qua.

Đóng vai trò nhà phân phối chính thức dự án Grand World, [replacer_a] mang đến quý khách hàng cơ hội đầu tư với khả năng sinh lời 24/7. Nhờ vấn đề pháp lý được giải quyết, các nhà đầu tư Gand World Condotel hoàn toàn có thể an tâm với các tài sản mà mình đã bỏ tiền ra mua, đồng thời được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tài sản, đó là quyền bán, cho tặng, thừa kế, cho thuê, thế chấp...giống như những loại hình bất động sản khác.