CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa đưa ra dự báo về kỳ rà soát danh mục quý IV/2015 của hai quỹ ETF.Trên cơ sở rà soát các tiêu chí của 2 ETF theo dữ liệu tại thời điểm 18/11/2015, đối với danh mục ETF FTSE, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) dự báo trong kỳ rà soát danh mục quý IV/2015, sẽ có 7 cổ phiếu được bổ sung vào FTSE VN All-Share là , , , , , và .Trong khi đó, FTSE VN khả năng sẽ có thêm 5 cổ phiếu là , , , và . Đồng thời, sẽ không có cổ phiếu nào được loại ra trong kỳ tái cơ cấu lần này.Đối với 2 cổ phiếu và , BSC cho rằng do hai cổ phiếu này khá gần ngưỡng 88% danh mục tổng, nên nếu tăng giá tốt thì sẽ có khả năng vào danh mục FTSE All-Share và FTSE VN.Đối với danh mục của V.N.M ETF, BSC dự báo cổ phiếu sẽ được thêm mới do thỏa mãn các điều kiện của quỹ bao gồm quy mô vốn hóa đã đạt 173,3 triệu USD thanh khoản kỳ này đạt 1,7 triệu USD và 2 kỳ trước lớn hơn 1 triệu USD; khối lượng giao dịch đạt 2,3 triệu cổ phiếu/phiên, room nước ngoài 21,5%, freefloat 21%.BSC lưu ý việc đạt các tiêu chí, ngoại trừ room ở mức 9,9%, tại thời điểm 30/11 nếu khối ngoại bán ròng 0,1% tương đương 733 nghìn cổ phiếu thì sẽ vào danh mục kỳ tới.Trong khi đó, sẽ không có cổ phiếu nào bị loại bỏ. trong kỳ tái cơ cấu này không bị loại bỏ do vẫn thỏa mãn điều kiện thanh khoản lớn hơn 200 nghìn cổ phiếu trong 6 tháng.BSC dự báo Quỹ sẽ tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam ở mức 77,5% (tương đương kỳ trước), và sẽ mua bổ sung cân bằng danh mục 1.5 triệu USD ở thị trường Việt Nam. (Giá trị thay đổi tùy vào mức tăng hoặc giảm giá của cổ phiếu trong danh mục tại ngày 30/11)Bên cạnh những cổ phiếu dự kiến thêm mới và được mua vào trong quý IV như , , , và , thì BSC cũng lưu ý, có khả năng được mua vào nhiều sau khi mở room tối đa cho đầu tư nước ngoài (dự kiến mua vào khoảng 22,8 triệu cổ phiếu).đều được 2 quỹ tăng tỷ trọng (dự kiến mua 3.3 triệu cổ phiếu) sau khi sát nhập với PNB.(dự kiến mua 1,7 triệu cổ phiếu) được mua tăng tỷ trọng do vị trí xếp hạng vốn hóa freefloat không đổi trong khi giá giảm sâu.Các cổ phiếu còn lại đều bị bán giảm tỷ trọng. ETF nhiều khả năng sẽ bán ra 5,97 triệu cổ phiếu do đã mua nhầm ở kỳ trước.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn