Dự kiến vào 10/12 tới, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ IPO số lượng cổ phần bán ra là 77.804.122 cổ phần (tương ứng 3,47% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 11.800 đồng/1 cổ phần.Sáng 19/11, tại Hà Nội, ACV phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.Hiện, ACV có vốn điều lệ là 22,4 nghìn tỉ đồng với tổng số cổ phần: 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, cổ phần Nhà nước nắm giữ chiếm 75% vốn điều lệ, số cổ phần còn lại bán cho người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và cho các nhà đầu tư.Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ (ACV) được thực hiện theo phương thức bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán tại Hà Nội và TPHCM. Trong đó, số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 448.619.701 cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ); số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 77.804.122 cổ phần (tương ứng 3,47% vốn điều lệ) với mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần, giá khởi điểm 11.800 đồng/01 cổ phần.Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Quyết định số 3787/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2015 của Bộ GTVT phê duyệt mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu để cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT trên cơ sở hợp nhất 3 Tổng Công ty gồm: Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam.Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Hiện, ACV đang quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước (bao gồm 7 cảng hàng không quốc tế và 15 cảng hàng không quốc nội) trong đó có 21 cảng hàng không đang khai thác, góp vốn vào một số công ty con và công ty liên kết.Việc cổ phần hóa, chuyển đổi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, tham gia quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.Phan Trang


Theo stockbiz.vn