VCSC dự báo HHS có thể được thêm vào danh mục đầu tư của hai quỹ Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) và FTSE Vietnam ETF trong đợt cơ cấu lần này. Trong khi đó, SSI có thể được quỹ V.N.M tăng tỷ trọng khá lớn.Trong tháng 12 tới, Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) và FTSE Vietnam ETF sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục (review) quý IV/2015.Theo VCSC, HHS có thể được quỹ V.N.M thêm vào danh mục do vốn hóa của cổ phiếu này đã được tăng lên 169 triệu USD.Trong khi đó, SSI có thể được V.N.M tăng tỷ trọng khá lớn do đã nới room ngoại lên 100%.Chiều ngược lại, VCSC dự báo PPC sẽ bị quỹ V.N.M loại khỏi danh mục đầu tư do vi phạm điều kiện khối lượng giao dịch KLGD trung bình tháng 9 và tháng 11/2015 dưới 200.000 cổ phiếu.Trên cơ sở đó, VCSC dự báo quỹ V.N.M sẽ bán ra toàn bộ 12,7 triệu cổ phiếu PPC, trong khi mua vào 18,6 triệu cổ phiếu SSI và 3,9 triệu cổ phiếu HHS.

Dự phóng danh mục V.N.M ETF. Nguồn: VCSCVề quỹ FTSE Vietnam ETF, VCSC cho rằng ba cổ phiếu NT2, HHS và SBT sẽ được thêm vào danh mục đầu tư, trong khi không có cổ phiếu nào bị loại. Như vậy, FTSE Vietnam ETF có thể mua 9,27 triệu cổ phiếu HHS, 5,58 triệu cổ phiếu SBT và 4,9 triệu cổ phiếu NT2.Ngoài ra, VCSC còn đưa ra 3 cổ phiếu là ứng viên cũng có khả năng được FTSE Vietnam ETF thêm vào danh mục là HQC, DXG và ASM.Dự phóng danh mục FTSE. Nguồn: VCSCBình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: