Khối ngoại trên sàn HOSE tiếp tục có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị bán ròng đạt gần 36 tỷ đồng. Tính chung cho cả 4 phiên giao dịch, họ đã bán ròng tới hơn 311 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoại trên hai sàn HOSE và HNX trong phiên hôm nay có những diễn biến trái ngược nhau. Trong khi khối ngoại trên HOSE giao dịch rất sôi động và tiếp tục bán ròng thì khối ngoại trên HNX đã mua ròng trở lại nhưng giao dịch vô cùng ảm đạm.Cụ thể, tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào hơn 12,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 597,8 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 10,39 triệu cổ phiếu, trị giá gần 631 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 2 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, xét về giá trị thì bán ròng hơn 33 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại giao dịch sôi động hơn các phiên trước rất nhiều, mua vào hơn 12 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra cũng gần 10,2 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạthơn 592,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 628,4 tỷ đồng.Như vậy, nếu xét về khối lượng thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay đã mua ròng trở lại hơn 1,9 triệu cổ phiếu, nhưng về mặt giá trị vẫn bán ròng hơn 35,7 tỷ đồng. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 4 của khối ngoại trên HOSE, với tổng giá trị đạt hơn 311 tỷ đồng.Việc khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay giao dịch mạnh như vậy là do thỏa thuận nội khối 4,4 triệu cổ phiếu MWG, trị giá 365,2 tỷ đồng.Trong khi đó, mã DLG đã được khối ngoại mua ròng hơn 2,19 triệu cổ phiếu ở mức giá trần thông qua phương thức thỏa thuận, trị giá trên 21,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VIC và SSI được mua ròng lần lượt 9,4 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng.Chiều ngược lại, MSN bị bán ròng gần 54 tỷ đồng. Hai mã CTD và HPG cũng bị bán ròng lần lượt 20 tỷ đồng và 16,39 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 2,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 51 nghìn cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX diễn ra rất ảm đạm, mua vào vỏn vẹn 244.900 cổ phiếu, cũng như bán ra chỉ 193.827 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 5,2 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 2,5 tỷ đồng.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng và bán ròng không quá tập trung vào một cổ phiếu nhất định nào. Trong đó, VCS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, nhưng cũng chỉ có giá trị hơn 936 triệu đồng. Tương tự, PTI cũng chỉ bị bán ròng hơn 936,7 triệu đồng.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn