Trong nửa cuối tháng 11/2015, đa số các doanh nghiệp sẽ thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, chủ yếu là cho năm 2015.SLS và COM là 2 doanh nghiệp trả cao cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này với cùng tỷ lệ là 40%, trong đó ngày giao dịch không hưởng quyền của SLS là 16/11, còn của COM là 23/11. Cả 2 công ty này đều trả cổ tức cho đợt 2 của năm 2015.Trả cổ tức nhiều tiếp theo là các mã SDG và DVP với tỷ lệ cùng là 20%, và đều được thực hiện cho đợt 1 năm 2015.DNM, HPP, CLC và HHC là các mã trả cổ tức lớn tiếp theo, với tỷ lệ cùng là 15%.HDG sẽ trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ là 100:5, tức cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được cổ phiếu mới. Cũng trả với tỷ lệ tương tự, nhưng TLH trả cổ đông dưới hình thức cổ tức bằng cổ phiếu.

Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn