​Theo HNX, tính đến ngày 20/10, đã có 203/209 tổ chức niêm yết trên sàn này công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,1%. Đây là báo cáo tài chính quý 3 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc trên HNXThống kê từ số liệu báo cáo tài chính quý 3 cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã đạt 474,2 tỷ đồng và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.Trong đó, có 174 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 85,7%) với giá trị lãi đạt 748,9 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 14,2%, giá trị lỗ đạt 274,7 tỷ đồng giảm 17,4% so với cùng kỳ quý 3/2014.Đáng chú ý, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất trên thị trường, với 68 doanh nghiệp kinh doanh lãi 344,8 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá trị lãi.Tiếp đến là ngành tài chính, với 10 doanh nghiệp lãi 104,8 tỷ đồng, chiếm 14% tổng giá trị lãi và ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 22 doanh nghiệp lãi 72 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng giá trị lãi.Trái lại, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ đứng đầu sàn thuộc ngành khai khoáng và dầu khí có 4 doanh nghiệp thua lỗ 155,7 tỷ đồng, chiếm 56,68% tổng giá trị thua lỗ./.Linh Chi


Theo stockbiz.vn