Trong số các doanh nghiệp có lịch thực hiện quyền nửa đầu tháng 11/2015, là doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt lớn nhất với tỷ lệ 20%.Tuy nhiên, doanh nghiệp đáng chú ý nhất trong đợt này là khi công ty này sẽ trả 5% cổ tức tiền mặt cho đợt 2 của năm 2013, trả thêm 6% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2013 và thêm 15% cổ tức cổ phiếu cho năm 2014.Ngoài ra, dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, trong đó cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, và 3 quyền được mua 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 10.000 đồng.Một số công ty khác cũng chốt ngày hành cổ phiếu trong đợt này là , , và .Về cổ tức tiền mặt, là doanh nghiệp trả cao nhất trong đợt này với tỷ lệ 20%, tiếp đến là với 15% và với 12%.Về cổ tức cổ phiếu, ngoài còn có khi công ty này dự kiến trả với tỷ lệ 1000:23.Trung Nghĩa
Theo stockbiz.vn

View more random threads: