Cổ phiếu BED của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng dẫn đầu đà tăng trong tuần qua với mức 31%, trong khi cổ phiếu PIV của CTCP Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí dẫn đầu đà giảm với mức 28%.Trong tuần từ ngày 26/10 đến 31/10/2015, nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh, trong đó có 6 mã tăng 20% trở lên, gồm BED, HTL, DHM, ELC, OGC và VMC.Ở chiều ngược lại, có 3 mã cổ phiếu giảm từ 20% trở lên trong tuần qua.

Trong top 10 cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất, HQC đứng đầu với 4,9 triệu cổ phiếu/phiên.Xét về giá trị, FPT đứng đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt mức bình quân 92 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 90 tỷ đồng.VIC là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tuần qua với 3,5 triệu cổ phiếu, tiếp đến là SSI với 2,2 triệu đơn vị.VIC cũng chính là mà bị nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất với 4,3 triệu đơn vị. Như vậy, VIC bị bán ròng gần 900.000 cổ phiếu trong tuần qua.
Theo stockbiz.vn