Diện tích 86.3m2, Shophouse phố Kim Đồng Hợp Giang, Cao Bằng


  • Tầng cao: 4 tầng
  • Diện tích thông thủy / 1 sàn: 86.3 m2
  • Tổng diện tích: 345.2 m2
  • Hướng: Bắc
  • Vị trí: Bên trong


[color=#3366ff]

View more random threads: