Sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng là hơn 255 tỷ đồng, khối ngoại trên sàn HOSE đã bán ròng trở lại hơn 53 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 1,6 triệu cổ phiếu.Khối ngoại trong phiên giao dịch ngày 28/10 đã quay trở lại bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX. Cụ thể, trong phiên hôm nay, khối ngoại trên hai sàn này đã thực hiện mua vào hơn 5,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 188,7 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu, trị giá trên 243 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 54,4 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng là hơn 255 tỷ đồng, khối ngoại trên sàn này đã bán ròng trở lại hơn 53 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 1,6 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào gần 5 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 6,6 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 184,5 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 237,5 tỷ đồng.Phiên hôm nay khối ngoại trên HOSE tiếp tục bán ròng mạnh mã VIC, đạt hơn 19 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, VIC đứng ở mức giá tham chiếu (44.400 đồng/CP). Bên cạnh đó, GMD đứng giá tham chiếu và cũng bị bán ròng hơn 17,6 tỷ đồng.Chiều ngược lại, CII tăng 300 đồng lên 24.200 đồng/CP và được mua ròng gần 6,8 tỷ đồng. NCT đứng giá tham chiếu và cũng được mua ròng hơn 6,5 tỷ đồng. Các mã CTG, DPM, DXG và SBT đều có giá trị mua ròng trên 5 tỷ đồng.Trên sàn HNX, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại hơn 1,4 tỷ đồng. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX diễn ra ảm đạm, họ chỉ mua vào 234.300 cổ phiếu, cũng như bán ra 429.400 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt hơn 5,6 tỷ đồng.

Khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu hai mã PVS và SHB, đạt lần lượt 1,7 tỷ đồng và 1,25 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, PVS giảm 400 đồng xuống 21.500 đồng/CP, còn SHB đứng ở mức giá tham chiếu (6.700 đồng/CP).Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng không qua mạnh một cổ phiếu cụ thể nào.Bình Minh


Theo stockbiz.vn