Khối ngoại trên HOSE tiếp tục có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên, giá trị mua ròng ở phiên hôm nay giảm 46,6% so với phiên trước và chỉ đạt hơn 28,7 tỷ đồngTương tự như các phiên giao dịch gần đây, giao dịch của khối ngoại trên thị trường trong phiên hôm nay (22/10) tiếp tục diễn ra ảm đạm. Cụ thể, khối ngoại chỉ mua vào gần 5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 182,39 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 4,4 triệu cổ phiếu, trị giá gần 159 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 479.330 cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là gần 23,4 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên, giá trị mua ròng ở phiên hôm nay giảm 46,6% so với phiên trước và chỉ đạt hơn 28,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 619.430 cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trên sàn này mua vào hơn 4,46 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra là hơn 3,8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 175 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 146,4 tỷ đồng.Phiên hôm nay, VIC tăng 800 đồng lên 42.500 đồng/CP và được khối ngoại mua ròng gần 9,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HHS tiếp tục được mua ròng hơn 9 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, HHS tăng mạnh 800 đồng lên 18.500 đồng/CP. Hai mã HPG và DPM đều được mua ròng hơn 4 tỷ đồng.Chiều ngược lại, IJC tăng 200 đồng lên 9.200 đồng/CP, nhưng bị bán ròng gần 5 tỷ đồng. VCB tăng 600 đồng lên 46.200 đồng/CP và cũng được mua ròng hơn 4,7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 5,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 140.100 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào 487.600 cổ phiếu, trong khi bán ra 627.700 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 7,2 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 12,5 tỷ đồng.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng chủ yếu mã TNG, đạt hơn 1,43 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, TNG tăng mạnh 1.000 đồng lên 26.500 đồng/CP.Chiều ngược lại, NTP giảm 2.500 đồng xuống 58.600 đồng/CP và bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt gần 3,4 tỷ đồng. Ba mã BVS, PVC và CEO đều có giá trị bán ròng trên 1 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: