Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 53,8 tỷ đồng (gấp 5 lần so với giá trị mua ròng của phiên trước).Giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày 21/10/2015 đã quay trở về trạng thái ảm đạm. Cụ thể, khối ngoại trên cả HOSE và HNX đã mua vào tổng cộng hơn 5,7 triệu cổ phiếu, trị giá gần 156 tỷ đồng, trong khi bán ra chỉ hơn 3,5 triệu cổ phiếu, trị giá trên 96,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là hơn 59,3 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 53,8 tỷ đồng (gấp 5 lần so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 1,9 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 3,2 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt gần 146 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 92 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 5,5 tỷ đồng sau 3 phiên bán ròng trước đó, tương ứng khối lượng mua ròng là 275.200 cổ phiếu. Khối ngoại trên sàn HNX phiên hôm nay giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào 575.100 cổ phiếu, cũng như bán ra là hơn 299.900 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 10 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 4,5 tỷ đồng.Phiên hôm nay, mã DBC tăng 800 đồng lên 26.200 đồng/CP và được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 2,6 tỷ đồng. Hai mã HDA và TNG đều được mua ròng trên 2 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng không tập trung vào một cổ phiếu nhất định nào.Bình Minh


Theo stockbiz.vn