https://batdongsanban24h.com.vn/du-a...an-7_1092.html
Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 3439 giải đáp một số vướng mắc liên quan đến dự án xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý sau đây:
Những vướng mắc về nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội

1. Tiêu chuẩn thiết kế căn hộ thương mại trong dự án nhà ở xã hội

Theo điểm b và điểm c khoản 1 Điều 9 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư; trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Đồng thời, pháp luật hiện hành không có quy định hạn chế về đối tượng và tiêu chuẩn diện tích đối với các căn hộ thuộc phần diện tích 20% sàn để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại trong dự án phát triển nhà ở xã hội.

Như vậy, các căn hộ thuộc phần diện tích 20% thương mại được thiết kế đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan và thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua như đối với các căn hộ thương mại.

2. Người mua cuối cùng không phải nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối với trường hợp chủ đầu tư bán cho người có nhu cầu và sau đó người mua tiếp tục chuyển nhượng căn hộ thuộc 20% diện tích sàn nhà ở theo giá kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội cho đối tượng khác thì người mua cuối cùng không phải nộp tiền sử dụng đất.
http://chudautuphucdat.com.vn/du-an/...ity-2_753.html
3. Hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng vốn ngân sách được:


- Thứ nhất, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà ở xã hội (kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội).

- Thứ hai, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thứ ba, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

- Thứ tư, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

- Thứ năm, được dành 20% tổng diện tích đất trong phạm vi dự án nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại.

- Thứ sáu, các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật (được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường hợp dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội do cơ quan có thẩm quyền ban hành, được áp dụng hình thức tự thực hiện đối với công tác tư vấn, thi công xây lắp…).

Căn cứ điểm a và điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định trường hợp nhà ở xã hội là chung cư thì chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành; trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
https://giabanchudautu.vn/du-an/can-...uan-7_896.html