CTCP Đầu tư & Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - HoSE) đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%. Qua đó, KDH sẽ chi 100,8 tỷ đồng trả cổ tức vào ngày 31/12/2015. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/10.Từ ngày 10/11 đến 10/12/2015, KDH sẽ chào bán 50,4 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 14.000 đồng/cổ phần. Dự kiến, nếu thành công, KDH sẽ thu về 705,6 tỷ đồng. Số tiền này sẽ giúp KDH tăng năng lực tài chính , gia tăng quỹ đất sạch thông qua việc mua lại 3 khu đất nhà ở thấp tầng tại quận 9 và quận 2 với tổng diện tích 30ha trong hai quý đầu năm 2016.CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD - HoSE) phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Qua đó, KDH sẽ chi xấp xỉ 60 tỷ đồng trả cổ tức vào ngày 27/11/2015. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 28/10/2015. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/10.CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (mã LBM - HoSE) đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%. Với gần 8,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LBM dự kiến sẽ chi 12,2 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho các cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 4/11. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/11. Cổ tức sẽ được chi trả từ ngày 18/11.CTCP Đầu tư Xây dựng 32 (mã C32 - HoSE) cũng vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/11. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 9/11. Cổ tức sẽ được thanh toán cho các cổ đông vào ngày 9/12/2015.CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP - HoSE) cũng đã lên kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 cho các cổ đông. Cổ tức được chi trả bằng tiền, tỷ lệ 15%. Thời gian chốt danh sách dự kiến vào tháng 1/2016.Ngoài ra, một số doanh nghiệp hiện nay cũng hoàn thành nốt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông. Ngày 26/10, CTCP XD Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí (mã PXI - HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Ngày GDKHQ là 22/10, ngày thanh toán dự kiến 06/11/2015.CTCP Xây dựng 47 (mã C47 - HoSE) cũng vừa mới thông báo sẽ chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 18% vào ngày 10/11/2015. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/10.Thanh Thủy


Theo stockbiz.vn

View more random threads: