Trong danh sách thực hiện quyền nửa cuối tháng 10/2015, STB là cổ phiếu bận rộn nhất với một loạt các lịch trả cổ tức, chia cổ phiếu quỹ và phát hành bổ sung cổ phiếu mới.Theo đó, ngân hàng này sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu STB dự kiến phát hành để trả cổ tức là 228,5 triệu cổ phiếu.STB cũng thực hiện chia cổ phiếu quỹ kết hợp trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho mục đích này là 14,3 triệu cổ phiếu.Ngoài ra, STB cũng sẽ phát hành bổ sung cổ phiểu do hoán đổi cổ phần để sáp nhập Southern Bank vào Sacombank với tỷ lệ 100:8,75. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100 triệu cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền của STB được ấn định vào 16/10/2015 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2015.Ngoài STB trả cổ tức 20%, HCC và CNC cũng trả cổ tức cùng tỷ lệ này nhưng bằng tiền mặt.AGX là một công ty khác sẽ phát hành cổ phiếu thưởng trong nửa cuối tháng 10 với tỷ lệ 100:20, còn VTP sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:26.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn