Chính phủ muốn thoái vốn khỏi những công ty dẫn đầu ngành nhằm thu hồi vốn đầu tư bù đắp cho các khoản vay sắp đến hạn và bồ sung vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông.Giá hàng hóa cơ bản, dầu khí vẫn đang trong xu hướng giảm do nhạy cảm với nền kinh tế của Trung Quốc. Số liệu từ cục Hải Quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới này đã giảm 3,7% so với năm trước tiếp tục làm cho các thị trường chứng khoán trên thế giới lo lắng về sức tiêu thụ nguyên vật liệu của Trung Quốc. Chỉ số Bloomberg Commodities Indexes đã giảm 24,5% trong vòng 1 năm qua.Tại Việt Nam, thông tin bất ngờ từ việc Chính phủ muốn thoái vốn khỏi những công ty dẫn đầu ngành nhằm thu hồi vốn đầu tư bù đắp cho các khoản vay sắp đến hạn và bồ sung vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông. Tổng công ty quản lý vốn nhà nước (SCIC) sẽ chọn thời điểm và mức giá để bán cổ phần tại 8 công ty đang niêm yết: VNM (45.1%); BMI (50.7%); VNR (40.4%); NTP (37.1%); BMP (38.4%); FPT (6%); SGC (49.9%); HGM (46.6%) và 2 công ty chưa niêm yết là FPT Telecom (50,2%), Đầu tư hạ tầng Việt Nam VIID (47,6%). Những công ty không có trong danh sách thoái vốn lần này là BVH, TRA, DHG và DMC.Hai trong số 8 công ty đang niêm yết là VNM và FPT được nhà đầu tư nước ngoài rất ưa thích, họ thường giao dịch nội khối lẫn nhau với mức giá premium 10-20% (chênh lệch cao giá trong biên độ) do hết room dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc SCIC thoái vốn cùng thời điểm với hướng dẫn tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo dự thảo thông tư 74 cũng đang được thực hiện sẽ mở ra cơ hội cho bên mua. Những người mua tiềm năng khi hai sự kiện này đến sẽ là:- Các quỹ đầu tư tài chính nước ngoài tại Việt Nam: họ sẽ phải bổ sung hoặc gia tăng tỷ trọng thêm VNM và FPT trong danh mục do hai cổ phiếu này chiếm tỷ trong dẫn đầu trong VN Index, nền tảng cơ bản tốt, cổ tức đều đặn.- Các quỹ ETFs: điều đặc biệt của các ETF là tracking theo chỉ số của thị trường cơ sở ( như VNIndex) nhưng trong danh mục hiện hành lại không có 2 cổ phiếu lớn nhất thị trường là VNM và FPT do không còn room cho nhà đầu tư nước ngoài. Khi nhà nước thoái vốn cùng với tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi ETF sẽ phải bổ sung 2 cổ phiếu này vào trong danh mục.- Nhà đầu tư chiến lược trong chuỗi giá trị: các nhà đầu tư này thường mua cổ phần chi phối để thực hiện nhiều thương vụ kinh doanh theo chuỗi trong phạm vi toàn cầu và nay họ đã có cơ hội gia tăng sở hữu khi hai sự kiện này xảy ra.- Các nhà đầu cơ: đoán bắt tâm lý mua giá premium của khối ngoại, những nhà đầu cơ thường bắt đầu trước để đưa giá lên cao trong thời gian rất ngắn.Lưu ý khác: thời điểm thoái vốn vẫn chưa rõ, những quy định về ngành mà nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu vẫn đang chờ hướng dẫn có thể khiến giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi nhà đầu cơ tham gia.Bảng dưới đây thể hiện giá trị định giá của từng doanh nghiệp mà Thạch thu thập và tính toán được.

Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Môi giới khách hàng cá nhân 6 CTCP CK Sài Gòn SSI


Theo stockbiz.vn