Nếu trừ đi lượng giao dịch thỏa thuận hơn 9 triệu cổ phiếu HAG thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng hơn 72,4 tỷ đồng.Phiên ngày 13/10, khối ngoại giao dịch vẫn khá sôi động, họ thực hiện mua vào gần 9,4 triệu cổ phiếu, trị giá gần 236 tỷ đồng, trong khi bán ra là hơn 14,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 296,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 60,8 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 66 tỷ đồng (giảm 39% so với giá trị bán ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 5,6 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 8,5 triệu cổ phiếu và bán ra là hơn 14 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 225,4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 291,6 tỷ đồng.Tương tự như phiên giao dịch hôm qua, khối ngoại trên sàn HOSE phiên hôm nay bán ròng một phần lớn là do khối ngọa đã bán thỏa thuận tới hơn 9 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng giá trị là trên 138,68 tỷ đồng.Như vậy, nếu trừ đi lượng giao dịch thỏa thuận này của HAG thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng hơn 72,4 tỷ đồng.Tính chung lại, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng hơn 9 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng trên 139,8 tỷ đồng.Bên cạnh đó, hai mã PVD và PHR bị bán ròng lần lượt 10,3 tỷ đồng và 9,8 tỷ đồng.Chiều ngược lại, SSI dẫn đầu giá trị mua ròng của khối ngoại, đạt hơn 18,9 tỷ đồng. Hai mã CII và VCB được mua ròng lần lượt 14,8 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 5,4 tỷ đồng (tăng mạnh 66% so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là 537.323 cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên sàn HNX tiếp tục diễn ra ảm đạm, họ chỉ mua vào 849.100 cổ phiếu, trong khi bán ra là 311.777 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 10,5 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 5 tỷ đồng.

Mã TIG phiên hôm nay đứng giá tham chiếu (10.100 đồng/CP) và được khối ngoại mua ròng gần 3,3 tỷ đồng (329.990 cổ phiếu). Các mã SHB, PVS và VCG đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay không bán ròng quá mạnh một cổ phiếu nhất định vào.Bình Minh


Theo stockbiz.vn