Tổng tài sản ròng tại ngày 12/10/2015 của VNM ETF đạt 466,9 triệu USD tăng mạnh 30,4 triệu USD (7%) so với mức 436,54 triệu USD tại ngày 7/10.Theo số liệu từ VNM, số chứng chỉ quỹ tại ngày 12/10/2015 tiếp tục tăng 150.000 CCQ (tương ứng khoảng hơn 58,5 tỷ đồng) lên mức 26,8 triệu CCQ so với ngày 9/10/2015.Tuy vậy, giá đóng cửa lại ở mức 17,63$, giảm 0,17$ tương đương 1% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Trong khi đó, NAV mỗi chứng chỉ quỹ tăng lên mức 17,42$.Trong phiên 12/10, CCQ V.N.M giao dịch ở trạng thái premium là 0,21$ tức 1,2%.Như vậy, đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp, khối ngoại rót vốn vào quỹ VNM ETF, đạt 500.000 CCQ, tương ứng giá trị là khoảng 193,5 tỷ đồng (hơn 8,6 triệu USD).Đáng chú ý, tổng tài sản ròng tại ngày 12/10/2015 của VNM ETF đạt 466,9 triệu USD tăng mạnh 30,4 triệu USD (7%) so với mức 436,54 triệu USD tại ngày 7/10.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn