Nếu trừ đi lượng thỏa thuận gần 3,14,3 tỷ đồng của CII thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng tới hơn 205,4 tỷ đồng.Tiếp nối những diễn biến giao dịch sôi động của các phiên trước, ngay trong phiên đầu tuần mới, giao dịch của khối ngoại trên thị trường tiếp tục diễn ra mạnh. Cụ thể, tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã thực hiện mua vào tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu, trị giá trên 334,5 tỷ đồng, trong khi bán ra là hơn 18,6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 440 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 6,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 105,6 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, với tổng giá trị mua ròng lên tới hơn 1.100 tỷ đồng, khối ngoại đã bán ròng trở lại gần 109 tỷ đồng ngay trong phiên đầu tuần mới, tương ứng khối lượng bán ròng là trên 6,76 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào gần 11,2 triệu cổ phiếu và bán ra là hơn 17,9 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 321 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 430 tỷ đồng.Phiên hôm nay CII bị khối ngoại bán ròng tới hơn 314,6 tỷ đồng (14,6 triệu cổ phiếu). Đáng chú ý, đa số lượng bán ra của khối ngoại đối với cổ phiếu CII ở phiên hôm nay đều được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận (314,3 tỷ đồng, tương ứng 14,6 triệu CP).Lượng cổ phiếu CII bị khối ngoại bán thỏa thuận nói trên đúng bằng lượng cổ phần CII phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho Goldman Sachs Asset Management (GS). Hôm nay cũng là ngày đầu tiên số cổ phần này chính thức giao dịch.Như vậy, nếu không tính lượng thỏa thuận ở trên của CII thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng tới hơn 205,4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 3,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 140.860 cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX diễn ra khá ảm đạm, họ chỉ mua vào 812.100 cổ phiếu, cũng như bán ra chỉ 671.240 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 13,3 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 10 tỷ đồng.Khối ngoại trên sàn HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh mã PVS, đạt hơn 6,78 tỷ đồng (295.500 cổ phiếu). Khép phiên giao dịch, PVS đứng ở mức giá tham chiếu (22.900 đồng/CP). Bên cạnh đó, hai mã LAS và SHB đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.Chiều ngược lại, TIG giảm 200 đồng xuống 10.100 đồng/CP và bị bán ròng hơn 3,6 tỷ đồng (325.000 cổ phiếu). PVC giảm 300 đồng xuống 21.000 đồng/CP và cũng bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng (100.000 cổ phiếu).Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: