Sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại trên HNX đã bán ròng trở lại hơn 700 triệu đồngGiao dịch của khối ngoại trong phiên cuối tuần tiếp tục diễn ra sôi động, họ thực hiện mua vào hơn 18,7 triệu cổ phiếu, trị giá 328,5 tỷ đồng, trong khi bán ra chỉ hơn 6,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 185,69 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 12,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 160,8 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 161,5 tỷ đồng (giảm 79% so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 12 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 17 triệu cổ phiếu và bán ra 5 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 302,9 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là trên 159 tỷ đồng.Phiên hôm nay, HBC giảm 600 đồng xuống 17.700 đồng/CP, nhưng được khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 27 tỷ đồng (1,5 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, DLG tăng 100 đồng lên 7.400 đồng/CP và cũng được mua ròng hơn 24,8 tỷ đồng. Hai mã BVH và HQC đều được mua ròng hơn 17 tỷ đồng.Chiều ngược lại, GAS tăng 700 đồng lên 48.300 đồng/CP, nhưng bị bán ròng hơn gần 9,7 tỷ đồng. HSG và VIC đều được mua ròng hơn 8 tỷ đồng.Trên sàn HNX, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 700 triệu đồng, mặc dù vậy, nếu xét về khối lượng thì họ vẫn mua ròng 433.804 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX mua vào hơn 1,67 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 1,2 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt gần 25,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 26,3 tỷ đồng.CEO tăng 100 đồng lên 17.300 đồng/CP và được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 15 tỷ đồng (877.900 cổ phiếu). Hai mã TIG và SHB được mua ròng lần lượt 2,3 tỷ đồng và 1,38 tỷ đồng.Chiều ngược lại, PLC giảm 1.500 đồng xuống 34.500 đồng/CP và bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng (295.000 cổ phiếu). Các mã PVC, NDN và PVS bị bán ròng lần lượt 3,3 tỷ đồng, 2,7 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn