Tại hội thảo sáng 7/10, lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã chia sẻ nhiều điểm mới “cởi trói” cho việc giao dịch CK trong ngày, giao dịch ký quỹ… trong dự thảo thông tư mới.Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường (UBCK) cho biết, từ thực tế vận hành TTCK, UBCK nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giao dịch chứng khoán tại Thông tư 130. Bộ Tài chính và UBCN đang tiếp nhận ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư sửa đổi, hiện đã ở giai đoạn cuối.Đơn cử, Thông tư 130 quy định về Giao dịch chứng khoán quỹ nhưng chưa cụ thể và dự thảo thông tư mới sẽ sửa đổi, bổ sung theo hướng luật hoá cùng với các chế tài xử phạt vi phạm.Về các điều kiện giao dịch CP quỹ sẽ được siết chặt, như: công ty muốn giao dịch CP quỹ phải được UBCK chấp thuận và công bố thông tin tối thiểu 7 ngày trước khi thực hiện, phải thực hiện giao dịch trong vòng tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi UBCK chấp thuận. Thời gian giao dịch không được ít hơn 10 ngày làm việc (trừ giao dịch thoả thuận) và khống quá 30 ngày làm việc.Trên thực tế, theo ông Sơn, có những công ty đăng kí giao dịch nhưng thị trường không thuận lợi, họ không mua được cổ phiếu, hoặc không mua được hết khối lượng đăng kí, hoặc mua không đúng thời gian đăng kí…Theo dự thảo, tổ chức niêm yết, đăng kí giao dịch phải thực hiện giao dịch CP quỹ ngay khi đã công bố thông tin trong thời gian đăng ký, không được công bố mức giá dự kiến thực hiện, chỉ công bố nguyên tắc xác định giá đã được ĐHCĐ thông qua. Quy định này nhằm hạn chế ảnh hưởng cuả việc mua CP quỹ tới giá CP trên thị trường, khi giá có xu hướng “neo” cao, phản ánh không đúng giá trị thực ở thời điểm công ty mua CP quỹCác NĐT nước ngoài không được thực hiện giao dịch ký quỹ. Các CTCK không được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho người nước ngoài, người không cư trú tại Việt Nam để đảm bảo an toàn tài chính, quản lý rủi ro…Về nguyên tắc xác định giá, giá đặt mua nhỏ hơn hoặc bằng giá tham chiếu cộng giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá cổ phiếu. Giá đặt bán lớn hơn hoặc bằng giá tham chiếu trừ đi giá tham chiếu x50% biên độ giao dịch giá CP…Tổ chức niêm yết, đăng kí giao dịch được mua cổ phiếu lô lẻ làm CP quỹ, đảm bảo có đủ nguồn vốn để mua lạ và không bị hạn chế thời gian bán ra. Đồng thời, bán CP quỹ phải thực hiện chào bán ra công cúng hoặc chào bán riêng lẻ .Theo dự thảo thông tư mới, các CTCP được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi đăng ký với SSC và phải đáp ứng các tiêu chí như: có hoạt động môi giới ,không bị cảnh báo, sáp nhập, có hệ thống quy trình nghiệp vụ, không có lỗ luỹ kế lớn hơn hoặc bằng 50%, tỷ lệ nợ trên VCSH không vượt quá 3 lần, tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất.Dự thảo mới cũng quy định siết chặt việc giao dịch trong ngày (T+0), cụ thể: NĐT không được giao dịch với lô lẻ, giao dịch thoả thuận, phải là CK được giao dịch ký quỹ, NĐT giao dịch trong ngày có trách nhiệm đảm bảo số lượng CK bù trừ đối ứng mua, bán trong ngày.Trường hợp lệnh bán nhiều hơn mua thì thì CTCK có trách nhiệm hỗ trợ và xử lý theo nguyên tắc thiếu hụt (sử dụng CK của NĐT, CTCK, margin, hoặc cưỡng chế mua- bán) để hoàn tất mua bán, tránh huỷ giao dịch… Có thể thấy, rủi ro với NĐT, CTCK khi giao dịch trong ngày cao hơn các giao dịch thông thường.Thu Hằng


Theo stockbiz.vn