Phiên đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC ) tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 30/9 đã khép lại quý 3 sôi động với tổng cộng 18 phiên đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).Kết quả đấu giá rất khả quan với 83% số doanh nghiệp bán hết 100% cổ phần, tăng 26% so với quý 2.Trong số 18 phiên đấu giá được tổ chức, có 11 phiên IPO và 7 phiên bán bớt phần vốn góp với tổng cộng hơn 121,8 triệu cổ phần được bán đấu giá ra công chúng, nhưng có đến 215,5 triệu cổ phần (gấp gần 1,8 lần) được đặt mua hợp lệ.Đặc biệt, tại các phiên đấu giá Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất, Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật Khai thác mỏ, số cổ phần đặt mua lần lượt cao gấp 8 lần, 6 lần và 4 lần so với số cổ phần chào bán.Chỉ tính riêng trong quý 3, các phiên đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thu về cho Nhà nước gần 1.300 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 146,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm.Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và các Tổng Công ty, quý ​3 đã có 2 Tổng Công ty ngành nông nghiệp thực hiện đấu giá trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đó là Tổng Công ty Rau quả, Nông sản và Tổng Công ty Chè Việt Nam.Hai phiên đấu giá này đều thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư khi bán hết toàn bộ hơn 39,4 triệu cổ phần chào bán, huy động được hơn 340,3 tỷ đồng và thặng dư vốn 2,6 tỷ đồng.Đặc biệt, trong quý ​3, phiên đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh do SCIC sở hữu là phiên đấu giá cổ phần theo lô đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện theo Quy chế mẫu thí điểm bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC.Phiên đấu giá này có 6 nhà đầu tư (2 nhà đầu tư tổ chức và 4 nhà đầu tư cá nhân) tham gia và đã bán hết hơn 1,3 triệu cổ phần với giá đấu thành công 21.200 đồng/cổ phần, thu về hơn 29,6 tỷ đồng, cao hơn 10,8 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm./.Đức Duy


Theo stockbiz.vn