Đã 3 phiên liên tiếp dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE, với tổng giá trị đạt hơn 105,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 4,3 triệu cổ phiếu.Phiên ngày 30/9, khối ngoại giao dịch khá cầm chừng như các phiên gần đây. Tính chung cho cả 2 sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 4 triệu cổ phiếu trị giá gần 127,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 7,39 triệu cổ phiếu trị giá hơn 195 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng trên 67,6 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã nâng chuỗi bán ròng liên tục của mình lên thành 9 phiên, với tổng giá trị bán ròng hơn 1.056 tỷ đồng. Tính riêng hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 57 tỷ đồng (giảm 33% so với giá trị bán ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 2,79 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 3,9 triệu cổ phiếu và bán ra là hơn 6,7 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 124 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 181,3 tỷ đồng.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HOSE tiếp tục bán ròng mạnh nhất mã với hơn 26,6 tỷ đồng. Cũng tương tự như các phiên trước, khối ngoại phiên hôm nay vẫn bán ra 1 triệu cổ phiếu (25 tỷ đồng) thông qua phương thức thỏa thuận.Như vậy, đã 3 phiên liên tiếp dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE, với tổng giá trị đạt hơn 105,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 4,3 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, 2 mã và cũng bị bán ròng lần lượt là 15,9 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.Chiều ngược lại, được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,7 tỷ đồng (248.770 cổ phiếu). Đáng chú ý, ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE, mã đã được khối ngoại mua ròng hơn 6,3 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 10 tỷ đồng, gấp 46 lần so với giá trị bán ròng của phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng là 455.250 cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX diễn ra ảm đạm, họ chỉ mua vào 226.800 cổ phiếu, trong khi bán ra là 682.050 cổ phiếu, với giá trị mua vào hơn 3,4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra hơn 13,7 tỷ đồng.Khối ngoại trên HNX bán ròng mạnh nhất mã , đạt hơn 4,89 tỷ đồng (252.500 cổ phiếu). Các mã , và bị bán ròng lần lượt 3,6 tỷ đồng, 1,88 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, không có cổ phiếu nào trên HNX phiên hôm nay được khối ngoại mua ròng trên 500 triệu đồng.Bình Minh
Theo stockbiz.vn