ĐHĐCĐ của VNSC đã chấp thuận rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán.Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA (VNSC) đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc rút nghiệp vụ môi giới và đóng cửa Văn phòng đại diện tại Hà Nội.Theo đó, ĐHĐCĐ của công ty đã chấp thuận rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và đóng cửa Văn phòng Đại diện tại Hà nội, với tỷ lệ biểu quyết đều là 100%.Kết thúc quý II/2015, VNSC đạt hơn 7 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ và đạt hơn 3,1 tỷ đồng. Doanh thu tự doanh giảm mạnh 62,6% xuống còn hơn 2,9 tỷ đồng.Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, VNSC ghi nhận mức lỗ hơn 1,85 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, cùng kỳ, công ty lãi hơn 1,9 tỷ đồng.Tại thời điểm 30/6/2015, lỗ lũy kế của công ty đạt hơn 169 tỷ đồng.

Bình Minh
Theo stockbiz.vn