Các nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng cổ phiếu tại Việt Nam, trong khi lại bán ròng với khối lượng lớn tại các thị trường khác ở Đông Nam Á. Điều gì đang tạo nên sự hấp dẫn cho chứng khoán Việt Nam?Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hiện có mức vốn hóa chỉ bằng chưa đến 1/3 so với Philipin, 1/5 so với Malaysia và 1/7 so với Thái Lan.Tuy nhiên, HOSE đang đứng trước cơ hội cải thiện vị thế của mình khi các cổ phiếu trên sàn hiện đang có mức giá hấp dẫn hơn trong khi tỷ lệ sinh lời của các doanh nghiệp cũng cao hơn so với các thị trường khác trong khu vực.Theo tổng hợp ngày 28/9 của Công ty chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), sàn chứng khoán TP.HCM hiện có mức P/E bình quân là 11 lần, thấp hơn 50% so với mức 22,1 lần của sàn Jakarta (Indonesia), và cũng thấp hơn nhiều so với mức 19,3 lần của sàn Philipin hay mức 17 lần của sàn Bangkok (Thái Lan).Xét về giá cổ phiếu trên một đơn vị sổ sách (P/B), sàn HOSE hiện có P/B ở mức 1,7 lần, cũng thấp hơn mức 1,8 lần của Thái Lan, 2,0 lần của Indonesia và 2,4 lần của Philipin.Mặt bằng giá cổ phiếu thấp nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại có hiệu quả hoạt động không kém các doanh nghiệp trong khu vực, thậm chí còn nhỉnh hơn. Điều này được thể hiện qua việc hệ số ROE của sàn HOSE hiện ở mức 15,8%, cao hơn mức 10,7% của Thái Lan, 9,8% của Indonesia và 13,2% của Philipin.Với ROA, sàn HOSE hiện ghi nhận hệ số này ở mức 2,9%, chỉ thấp hơn mức 3% của Philipin, nhưng cao hơn so với mức 2,6% của Thái Lan và 2,4% của Indonesia.Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hiện có mức vốn hóa chỉ bằng chưa đến 1/3 so với Philipin, 1/5 so với Malaysia và 1/7 so với Thái Lan.Tuy nhiên, HOSE đang đứng trước cơ hội cải thiện vị thế của mình khi các cổ phiếu trên sàn hiện đang có mức giá hấp dẫn hơn trong khi tỷ lệ sinh lời của các doanh nghiệp cũng cao hơn so với các thị trường khác trong khu vực.Theo tổng hợp ngày 28/9 của Công ty chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), sàn chứng khoán TP.HCM hiện có mức P/E bình quân là 11 lần, thấp hơn 50% so với mức 22,1 lần của sàn Jakarta (Indonesia), và cũng thấp hơn nhiều so với mức 19,3 lần của sàn Philipin hay mức 17 lần của sàn Bangkok (Thái Lan).Xét về giá cổ phiếu trên một đơn vị sổ sách (P/B), sàn HOSE hiện có P/B ở mức 1,7 lần, cũng thấp hơn mức 1,8 lần của Thái Lan, 2,0 lần của Indonesia và 2,4 lần của Philipin.Mặt bằng giá cổ phiếu thấp nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại có hiệu quả hoạt động không kém các doanh nghiệp trong khu vực, thậm chí còn nhỉnh hơn. Điều này được thể hiện qua việc hệ số ROE của sàn HOSE hiện ở mức 15,8%, cao hơn mức 10,7% của Thái Lan, 9,8% của Indonesia và 13,2% của Philipin.Với ROA, sàn HOSE hiện ghi nhận hệ số này ở mức 2,9%, chỉ thấp hơn mức 3% của Philipin, nhưng cao hơn so với mức 2,6% của Thái Lan và 2,4% của Indonesia.Tuy nhiên, xét về quy mô thị trường, Việt Nam vẫn còn là một “penny stock” của khu vực.Sàn chứng khoán TP.HCM hiện có mức vốn hóa 49,4 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 172 tỷ USD của sàn Philipin, 275,5 tỷ USD của sàn Jakarta hay mức 359 tỷ USD của sàn Bangkok.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn