Nếu trừ đi lượng giao dịch thỏa thuận của KDC, thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng hơn 63,4 tỷ đồng.Phiên giao dịch ngày 28/9, khối nhà đầu tư nước ngoài giao dịch rất chậm đặc biệt là trên sàn HNX. Tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại chỉ mua vào hơn 3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 64 tỷ đồng, trong khi bán ra là hơn 6,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 179,77 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 3,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 115,6 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp, với giá trị bán ròng giảm 56% so với phiên trước và đạt hơn 115,6 tỷ đồng, tương ứng hơn khối lượng bán ròng là hơn 3,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu và bán ra là hơn 6,46 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 60,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là gần 176,3 tỷ đồng.Như vậy, chỉ trong 7 phiên giao dịch vừa qua, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng tổng cộng hơn 913 tỷ đồng.Phiên hôm nay, thông tin sẽ mua lại 40 triệu cổ phiếu quỹ với giá không quá 30.000 đồng/CP đã giúp KDC bứt phá 1.000 đồng (4,2%) lên 24.900 đồng/CP.Tuy nhiên, KDC đã bị khối ngoại trên HOSE bán ròng hơn 52 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa phần lượng bán ra cổ phiếu KDC được khối ngoại thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận (hơn 1,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 45,8 tỷ đồng).Như vậy, nếu trừ đi lượng giao dịch thỏa thuận này, thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng hơn 63,4 tỷ đồng.Bên cạnh đó, các mã VCB, HPG và GAS đều bị bán ròng trên 10 tỷ đồng.Chiều ngược lại, DXG giảm 400 đồng xuống 17.800 đồng/CP, nhưng được mua ròng gần 3,7 tỷ đồng (205.370 cổ phiếu). Các mã CII, CT2 và CTG đều được mua ròng hơn 2 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào vỏn vẹn 202.900 cổ phiếu, cũng như bán ra chỉ 144.000 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 3,48 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 3,485 tỷ đồng.Tổng khối lượng mua ròng đạt 58.900 cổ phiếu, tuy vậy, nếu xét về giá trị thì họ bán ròng nhẹ hơn 5 triệu đồng.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã NTP, đạt gần 2,2 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, NTP giảm 400 đồng xuống 46.600 đồng/CP. Trong khi đó, các mã còn lại đều chỉ có giá trị mua/bán ròng ở mức thấp.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn