“Dogs of the Dow” là chiến lược đầu tư dài hạn, lợi tức cao, rủi ro thấp áp dụng cho khoản đầu tư nhỏ nhất $ 5.000 USD hay hàng triệu USD bằng cách chọn lựa 10 cổ phiếu có lợi tức bằng tiền cao nhất trong 30 cổ phiếu thuộc chỉ số DowJones đầu mỗi năm.Ngày 22/9, Vinamilk ( +3%) trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường Việt Nam, chiếm 11,13% tỷ trọng trong VN-Index, tiếp theo là VCB 10,81% và GAS 8,18%.Sự kiện này làm Thạch liên tưởng đến phương pháp đầu tư “Dogs of the Dow” nổi tiếng của Michael Higgins trong quyển sách “ Beating the Dow”. “Dogs of the Dow” là chiến lược đầu tư dài hạn, lợi tức cao, rủi ro thấp áp dụng cho khoản đầu tư nhỏ nhất $ 5.000 USD hay hàng triệu USD bằng cách chọn lựa 10 cổ phiếu có lợi tức bằng tiền cao nhất trong 30 cổ phiếu thuộc chỉ số DowJones đầu mỗi năm. Chiến lược này là trọng tâm của việc đầu tư giá trị khác với cách các nhà đầu tư thường có xu hướng giao dịch chủ động để đánh bại các chỉ số hoặc quá chú tâm vào các thông tin trên thị trường.Trong lịch sử, phương pháp này thường đánh bại 3% chỉ số DowJones từ 1957-2003 khi chỉ số DJ có mức sinh lợi trung bình hằng năm 11% trong khi “Dogs of the Dow” đem lại mức sinh lợi 14,3%. Trong giai đoạn 1973-1996 chỉ số này ấn tượng hơn khi tăng trưởng đến 20,3% so với mức sinh lợi của chỉ số Dow trung bình 15,8%.Phương pháp tiếp cận của “Dogs of the Dow” là chọn những cổ phiếu có giá thấp so với tỷ lệ cổ tức bằng tiền ( tức là lợi tức – Dividend yield) cao nhất. Chỉ số VN30 của Việt Nam bao gồm 30 công ty lớn nhất về vốn hóa niêm yết tại sàn HSX có mức lợi tức bằng tiền trung bình năm 2015 là 4,7% và 2016 (ước tính) là 4,54%. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu lựa chọn theo “Dogs of the Dow” có mức lợi tức trung bình 6,22% và 7,72% trong 2015 và 2016.Theo định giá 10/30 cổ phiếu hàng đầu trong VN30 có chỉ số P/E 2015 và 2016 lần lượt là 8,18 lần và 6,78 lần so với trung bình chỉ số VN30 là 14,45 lần và 12,38 lần. Điều tương tự ở chỉ số P/B cho thấy sự vượt trội của nhóm 10 cổ phiếu này, lần lượt P/B 2015 và 2016 là 1,13 lần và 1,11 lần so với trung bình 1,43 lần và 1,36 lần.Dưới đây là 10 cổ phiếu trong VN30 chọn theo “Dogs of the Dow” cho năm 2015 và 2016Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Môi giới khách hàng cá nhân 6 CTCP CK Sài Gòn SSI


Theo stockbiz.vn