Nếu loại trừ đi lượng thỏa thuận của HAG và HSG thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay đã mua ròng trở lại hơn 36 tỷ đồng.Phiên ngày 22/9, giao dịch của khối ngoại diễn ra khá sôi động, họ thực hiện mua vào hơn 11,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 235,6 tỷ đồng, trong khi bán ra là hơn 14 triệu cổ phiếu, trị giá trên 261,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là gần 26 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp, với giá trị bán ròng đạt hơn 47,5 tỷ đồng (tăng 71% so với giá trị bán ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 4,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào gần 8,7 triệu cổ phiếu và bán ra là hơn 13,4 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 198,68 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 246 tỷ đồng.Phiên hôm nay, HAG tăng 200 đồng lên 15.400 đồng/CP nhưng bị khối ngoại bán ròng lên tới hơn hơn 147 tỷ đồng (9,7 triệu cổ phiếu). Đáng chú ý, đa phần giao dịch của khối ngoại đối với mã HAG trong phiên hôm nay đều được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận (bán thỏa thuận hơn 9,5 triệu cổ phiếu, trị giá trên 144,4 tỷ đồng).Chiều ngược lại, HSG tăng 500 đồng lên 42.000 đồng/CP và được khối ngoại mua ròng hơn 49 tỷ đồng (1,22 triệu cổ phiếu), trong đó, có 1,5 triệu cổ phiếu HSG (60,75 tỷ đồng) được khối ngoại mua thông qua giao dịch thỏa thuận.Như vậy, nếu loại trừ đi lượng thỏa thuận của HAG và HSG thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay đã mua ròng trở lại hơn 36 tỷ đồng.Trong khi đó, BID tiếp tục gây bất ngờ khi được khối ngoại mua ròng hơn 6,6 tỷ đồng (268.950 cổ phiếu). Được biết, tính đến ngày 21/9, quỹ ETF Market Vectors vẫn nắm tới gần 6 triệu cổ phiếu BID. Trong phiên giao dịch hôm qua, BID được khối ngoại mua ròng khoảng hơn 5,8 tỷ đồng.Trên sàn HNX, sau 8 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 21,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 2,2 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX giao dịch sôi động hơn phiên trước, họ mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra chỉ 665.616 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt gần 37 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 15,3 tỷ đồng.

Mã PVS tăng 200 đồng lên 21.100 đồng/CP và dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HNX, đạt hơn 8,6 tỷ đồng (402.800 cổ phiếu). Hai mã TIG và SHB đã mua ròng lần lượt 7,7 tỷ đồng (718.800 cổ phiếu) và 6,7 tỷ đồng (975.300 cổ phiếu).Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng tập trung hai mã LAS và PVC, đạt lần lượt 4,4 tỷ đồng (137.700 cổ phiếu) và 2,48 tỷ đồng (122.000 cổ phiếu).Bình Minh


Theo stockbiz.vn