SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu SEC thuộc VNSmallcap và VNAllshare như sau:Cổ phiếu bị loại bỏ: SEC (Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai).

Lý do: Cổ phiếu SEC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 412/QĐ-SGDHCM ngày 10/09/2015 của SGDCK TP.HCM.

Ngày hiệu lực: 28/09/2015.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:Chỉ sốMã chứng khoánTỷ trọng giới hạn (c%) mớiNgày hiệu lực

VNAllshareVIC98,96%28/09/2015

VNAllshareVNM58,63%28/09/2015Theo stockbiz.vn