Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận thành lập cho hai quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) và quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF).Đây là hai quỹ mở thuộc quản lý của Công ty Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital), trực thuộc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng, trong đó TCEF có vốn điều lệ 60,67 tỷ đồng, còn TCBF là 60,65 tỷ đồng. Cả 2 quỹ đều hoạt động với thời gian không xác định và được giám sát bởi Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.Quỹ cổ phiếu TCEF tập trung đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn, tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Quỹ trái phiếu TCBF tập trung vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi những công ty lớn hoặc được ngân hàng uy tín bảo lãnh.Việc thành lập quỹ được Techcom Capital tính toán trên cơ sở dự đoán thị trường diễn biến tích cực và Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Trong năm 2014, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận hình thức quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nội đầu tiên, nhiều sản phẩm đầu tư và công cụ phòng ngừa rủi ro khác cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu và có thể sẽ được triển khai trong thời gian tới, như quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung, hay các sản phẩm chứng khoán phái sinh.'Chúng tôi dự báo quỹ mở sẽ là xu hướng trong thời gian tới với nhiều ưu điểm và tính linh hoạt so với các công cụ đầu tư khác. Xu hướng này cũng phù hợp với thực tế tại các nước phát triển, như tại Mỹ 88% giá trị tài sản quản lý đầu tư vào quỹ mở, 10% vào quỹ ETF, 2% vào quỹ đóng và 1% vào các quỹ tín thác. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 15 quỹ mở với tổng giá trị tài sản khoảng 1.800 tỷ đồng, tương đối nhỏ so với quy mô tài sản đầu tư tại Việt Nam', báo cáo của Techcom Capital nêu.Huyền Thư


Theo stockbiz.vn