FTSE Vietnam Index chỉ thêm vào hai cổ phiếu là và vào danh mục đầu tư trong kỳ cơ cấu mới.FTSE vừa bất ngờ công bố lại danh mục trong kỳ điều chỉnh quý III/2015. Theo đó, FTSE Vietnam Index chỉ thêm vào hai cổ phiếu là và vào danh mục. Như vậy, trong danh mục cơ cấu lần này của FTSE không xuất hiện .Trong thông báo trước đó ở ngày 4/9/2015, FTSE Vietnam Index đã thông báo thêm ba cổ phiếu là , PDP và vào danh mục.

Lý do không được thêm vào danh mục đầu tư lần này của FTSE là do tỷ trọng có thể đầu tư vào cổ phiếu này đã được xác nhận ở dưới mức 5%.Trước đó, quỹ ETF Market Vector Vietnam ETF cũng đã bất ngờ có thông báo về kết quả rà soát danh mục cổ phiếu quý III/2015. Theo đó, Market Vectors Vietnam Index sẽ không đưa cổ phiếu vào danh mục. Tỷ trọng của các cổ phiếu trong chỉ số cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.là cổ phiếu duy nhất được thêm vào danh mục đầu tư lần này của V.N.M thay thế cho . Số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục Market Vectors Vietnam Index vẫn duy trì ở mức 25 như quý II, trong đó có 20 cổ phiếu Việt Nam và 5 cổ phiếu nước ngoài.Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: