NT2 được khối ngoại trên HOSE đẩy mạnh mua ròng trên 17,8 tỷ đồng (771.120 cổ phiếu).Phiên đầu tuần mới (14/9/2015), mặc dù cả hai quỹ ETF đều đã công bố danh mục đầu tư kỳ này, tuy nhiên, giao dịch của khối ngoại trong phiên hôm nay thậm chí còn giảm mạnh so với các phiên trước đó. Cụ thể, tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại chỉ mua vào hơn 3,9 triệu cổ phiếu, trị giá trên 107,9 tỷ đồng và bán ra hơn 3,27 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 102 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 658.080 cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 5,7 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 10 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 884.780 cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trên sàn này mua vào hơn 3,8 triệu cổ phiếu và bán ra chỉ hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 106 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 95,9 tỷ đồng.Phiên hôm nay, NT2 được khối ngoại trên HOSE đẩy mạnh mua ròng trên 17,8 tỷ đồng (771.120 cổ phiếu). Cuối tuần qua, quỹ ETF Market Vector Vietnam ETF chính thức công bố kỳ đảo danh mục quý III/2015. Theo đó, V.N.M đã loại cổ phiếu DRC ra khỏi danh mục, đồng thời bổ sung hai cổ phiếu là BID và NT2.Tuy vậy, trái ngược với NT2, mặc dù được V.N.M bất ngờ thêm vào danh mục đầu tư những phiên hôm nay BID bị bán ròng nhẹ 534 triệu đồng.Trong khi đó, với việc bị V.N.M giảm tỷ trọng đầu tư nên MSN bị bán ròng hơn 17 tỷ đồng ở phiên hôm nay, tương ứng 229.590 cổ phiếu.Hai mã LHG và VCB cũng bị bán ròng lần lượt hơn 6 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp, với giá trị bán ròng đạt hơn 4,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức bán ròng chỉ 41 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước, tương ứng khối lượng bán ròng ở phiên hôm nay là 226.700 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX giao dịch vẫn rất ảm đạm, họ chỉ mua vào vỏn vẹn 105.300 cổ phiếu cũng như bán ra chỉ 332.000 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 1,9 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 6,27 tỷ đồng.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay bán ròng chủ yếu hai mã NTP và SPP, đạt lần lượt trên 3 tỷ đồng (66.300 cổ phiếu) và 1 tỷ đồng (150.000 cổ phiếu). Tuy nhiên do lực cầu nội khá lớn nên NTP vẫn tăng 1.500 đồng lên 47.000 đồng/CP. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX mua ròng không quá tập trung vào một cổ phiếu cụ thể nào.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn