Ngày 9/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 756/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.Theo đó, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội bị phạt 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng..Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đã quyết định phạt 85 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định, do công ty này đã thực hiện giao dịch chứng khoán không đúng quy định của pháp luật.Trước đó, ngày 29/5/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Gia Định được thực hiện bán 629.940 cổ phiếu GIL của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh từ ngày 03/6/2015 đến ngày 02/7/2015, nhưng Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Gia Định đã bán 629.940 cổ phiếu GIL vào ngày 29/5/2015.Bình Minh


Theo stockbiz.vn